2015 rok

Barbara Stelingowska, „Modernizm kobiecy” w literaturach słowiańskich (na przykładzie twórczości Marii Komornickiej i Anny Mar), Wydawnictwo tutajteraz, Siedlce 2015

Z recenzji wydawniczej: „Autorka dowiodła, iż teksty poetyckie Marii Komornickiej i proza Mar są dziełami, bez względu na ich jakość artystyczną znaczącymi na tle epoki modernizmu. Biorąc je na warsztat literaturoznawczy badaczka nie tylko wydobyła tego rodzaju twórczość z naukowego niebytu lecz zarazem w sposób znaczący poszerzyła perspektywy literackiego oglądu literatury kobiecej. […] Autorka wytyczyła nowe drogi badawcze i odsłoniła nowe horyzonty „kobiecego modernizmu” w kontekście słowiańskiego paralelizmu literacko-kulturowego”.

Prof. dr hab. Izabella Malej