2017 rok

Barbara Stelingowska, Poezja „idylliczna” Marii Komornickiej. Szkic interpretacyjny, tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2017

Z recenzji wydawniczej: „Z 500-stronicowego, do tej pory niedocenionego dzieła Piotra Odmieńca Własta (Marii Komornickiej) powstałego podczas pierwszej wojny światowej i w latach dwudziestych w Grabowie i pozostającego własnością Muzeum Literatury w Warszawie, Barbara Stelingowska prezentuje 25 bardzo różnorodnych tematycznie i gatunkowo wierszy w całości do tej pory nie publikowanych (z nielicznymi wyjątkami) i poddaje je cennej interpretacji filologicznej, przede wszystkim gatunkowej, stylistycznej, historycznoliterackiej, odcinając się wyraźnie od „wikłania się” w biografię autorki. Autorka nie rości sobie pretensji do wyczerpującego przedstawienia „Xięgi”, lecz do „otwarcia dialogu wokół niej”. Cel ten z całą pewnością został osiągnięty, podobnie jak cel nobilitacji wartości estetycznej i literackiej „Xięgi” jako poezji wysokiego lotu i podniesienie znaczenia Marii Komornickiej jako poetki. Interpretacji i analiz autorka dokonuje z dużą wiedzą filologiczną i  historyczno-literacką,  ukazując ich artystyczne i filozoficzne walory, uwypuklając motywy i chwyty interesujące czy to ze względów estetycznych, czy poznawczych. Analizy i interpretacje przeprowadzone są ze znawstwem, pasją, dbałością o kontekst i szczegół, a jednocześnie napisane językiem, który przemówi  nie tylko  do filologa Mam nadzieję, że dzięki nim twórczość Komornickiej-Własta stanie się szerzej znana  i doceniona tak, jak na to zasługuje”.

Prof. dr hab. Brigitta Helbig-Mischewski