2019 rok

Barbara Stelingowska, Poezja „idylliczna” Marii Komornickiej. Dialog, idylla i romans, tom 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2019.

Z recenzji wydawniczej: „Monograficzny tom Poezja „idylliczna” Marii Komornickiej. Dialog, idylla i romans posiada niezaprzeczalną wartość edytorską dzięki publikacji niedostępnych tekstów zaopatrzonych przypisami. Podjęcie interpretacji Xięgi poezji idyllicznej w kontekście tradycji literackiej, poetyki, prądów ideowych i artystycznych, twórczości różnych pisarzy zwraca natomiast  utwory Piotra Odmieńca Własta historii literatury. Zbyt często bowiem objaśniane są one jedynie w kontekście biografii, problemów płci, problemów społecznych i psychicznych związanych z rolą kobiety itp. Perspektywa nazwana przez autorkę filologiczną pozwala na znacznie głębsze odczytanie tekstów Piotra Odmieńca Własta. Barbara Stelingowska bardziej przybliża czytelnikom tajemniczą postać autora Xięgi poezji idyllicznej niż jakiekolwiek psychologiczne i kulturowe dywagacje na temat problemów z płcią, które lekceważą specyfikę tekstu literackiego i literackiej tradycji”.

Prof. UwB dr hab. Anna Wydrycka