Cytaty

„Przecie wariatem nigdy nie będę” (Listy).

„Zgasłem zupełnie i niepowrotnie. Żadne uczucie nie ma już dostępu do mego znękanego mózgu, a rozstrojony organizm żąda jednej tylko rzeczy: spokoju. Dziś już ani kocham, ani nienawidzę; ani płaczę, ani się śmieję; nie jestem ani namiętny, ani obojętny – jestem martwy. Nie mam już ani sił, ani ochoty do życia, istnienie swe ciągnę, jak szarą smugę mgły i końca czekam bez trwogi i bez niecierpliwości” (Z życia nędzarza).

„Męski charakter, czyli męstwo, zdobywa się tylko przez męskie doświadczenie, czyli przez doświadczenie męstwa…” (Z księgi mądrości tymczasowej). 

„Sercem przestałem żyć od dawna. Wszystko, czemu w duszy mogłem kiedykolwiek nadać miano uczucia, leży we mnie, jak w mogile, umarłe, zeschłe. Nie ma już we mnie ani miłości, ani przyjaźni – życzliwości nawet; nie kocham nic i nikogo – ale za to jestem zupełnie dla innych bezpieczny i nikomu szkodzić nie mogę. Stan mój psychiczny mogę określić dwoma słowami: obojętności i rozpaczy” (Z życia nędzarza).

„Mężczyźni, co to za nicponie!” (Lucyfer w Gnieździe. Młodociana idylla z XIX wieku).

„Kobieta […] To nie inna płeć jedynie, lecz i rasa” (Lucyfer w Gnieździe. Młodociana idylla z XIX wieku).

„Mąż… to po prostu wroga siła” ( Lucyfer w Gnieździe. Młodociana idylla z XIX wieku ).

„Miłość coś warta
Do pierwszego ledwie z dala
Oczu zetknięcia.
Reszta… kala.
Reszta… pomysły czarta” (Czartołania i Seni. Romans anemiczny).

„Nie myśl, żem jest feministka!
Jak kurzu, strzegę się schematu –
I teorye wszelkie mniej od świstka,
Od zeschłych liści ważę” (Czartołania i Seni. Romans anemiczny).

„Was mężczyzn nudzi, gdy kobieta
Naprawdę słaba… Przecież od tego są szpitale,
Domy zdrowia… Wam potrzebna Dziwożona,
Primadonna, Leśna Panna, Dajmonetta” (Czartołania i Seni. Romans anemiczny).

„Nie masz na świecie nic prócz – konania” (Pan kona).

„Wszystko pamiętać – prócz… czym jest ból” (Chcenia).

„Czasy obecne zdają się potwierdzać zdanie, że człowiek może być szczęśliwym tylko wtedy, gdy jest zdrowem i silnem zwierzęciem. Że nieproporcyonalne rozwinięcie mózgu i nerwów jest źródłem wielkiej nędzy, o  tem już wszyscy wiemy doskonale. Na poparcie téj prawdy mogę tylko powiększyć liczbę przykładów twierdzących, przytaczając siebie” (Z życia nędzarza).

„Albowiem była jako skorpiony, które zabijają, kochając” (Andronice).

„Dałeś mi dziwną duszę i dziwne ciało, bym się radowała szczęściem tajemniczym” (Dziękczynienie).

„Kocham pierwszy raz – choć tyle, ach, tyle pocałunków spaliło mi usta. Kocham najpiękniejszego syna ziemi, przepyszne zwierzę ludzkie ze świecącymi oczyma i duszą śpiącą. – Kocham ohydnie i cudownie, kocham i nienawidzę, pragnę i pogardzam; zabijam się tą żądzą i wołam jego śmierci. Umrę, jeżeli on żyć będzie, – a gdy umrze – nie ma dla mnie życia. – Kocham bezwstydnie, bezwzajemnie – i po to tylko, by kochał i zginął” (Miłość).

„Sposób na niegadanie z ludźmi: – pokłócić się” (Z księgi mądrości tymczasowej).

„Nie lękam się druku. Mógłbym tak samo stanąć w środku świata – i wobec wszystkich ludzi i wszystkich spojrzeń płakać, miotać się, konać” nikt nie zobaczy. Ba na mnie ciąży klątwa, że jestem sam. Nie lepszy od innych, nawet nie inny. Tylko pod klątwą, jak pod baldachimem czarnoksięskim, niewidzialny (Skargi).

„Niewinność dzieci – tak pełna przyszłego grzechu” (Z księgi mądrości tymczasowej).

„JAM JEST, KTÓRY JEST, A TY – KTÓREJ NIE MA” […] JAM JEST, KTÓRY JEST, A TY – KTÓREJ NIE MA. NIE DORODZONYM BIADA!!!” (Biesy).