Katarzyna Komornicka-Zawierucha

Katarzyna Komornicka-Zawierucha, autor zdjęcia: Elżbieta Piekacz

Katarzyna Komornicka-Zawierucha urodziła się w 1970 roku w Gdańsku. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W 2006 roku uzyskała dyplom na Wydziale Malarstwa, w pracowni profesora Leszka Misiaka. Od tego czasu uczestniczy w licznych wystawach zbiorowych, bierze udział w konkursach i festiwalach malarstwa sztuki współczesnej.  Jej ważniejsze wystawy indywidualne to: „Sfumato”, „Lapidarium snów”, „Moja mała konstelacja”, „Intymistic”, „Migrena z aurą”, „Gdzie ja jestem kiedy śpię?”. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Zajmuje się malarstwem. Mieszka i tworzy w Krakowie. W 2018 roku podczas wernisażu wystawy indywidualnej Sfumato w Galerii Sztuki Wirydarz powiedziała: „Termin zaczerpnęłam z przeszłości by stworzyć na nowo swoje Sfumato (z włoskiego „fumo” – dym). To proces, coś co towarzyszy od początku tworzenia obrazu. Odczucie. To co czyni obraz niejednoznacznym, swobodnie ulegając przeobrażeniu. To powolne wyłanianie się przy jednoczesnym zatracaniu kształtów. Bierze się z prostej obserwacji otoczenia, które jest zmienne przez co wymaga wyostrzenia percepcji postrzegania. Uchwycenie stanu. Sfumato jest: Pragnieniem, Bezcielesnością, Drogą mleczną, Zatraceniem, Przedświtem…”.

Katarzynę Komornicką-Zawieruchę, malarkę, skoligaconą z Marią Komornicką udało mi się namówić do współpracy przy wydaniu drugiego tomu poezji Piotra Własta. Krakowska Artystka z przyjemnością podzieliła się swoimi pracami, które uatrakcyjniły najnowszą analizę i interpretację wierszy (zob. osobna zakładka Galeria).
Autorska, oryginalna i przepiękna szata graficzna dopełnia zawartość tekstową, ubogaca, nastraja melancholijnie, wpływa na twórcze myślenie i pozytywny odbiór. W ten sposób słowo łączy się z obrazem, wizja przetwarza na dzieło, myśl zaś na działanie.