2011 rok

Projekt okładki Lech Robakiewicz, zob. http://www.tchu.com.pl/wydawnictwo/komornicka_xiega/tchu_komornicka_xiega_poezji_idyllicznej_rzeczy_francuskie.htm

Piotr Odmieniec Włast/Marya Komornicka, Xięga poezji idyllicznej. Rzeczy francuskie, oprac. Barbara Stelingowska, przeł. Joanna Majewska, przekład przejrzał Krzysztof Andrzej Jeżewski, Warszawa tCHu, 2011