O Komornickiej po węgiersku

Végre kézzelfogható – M. Komornicka / P. O. W. írásai és versei, Barbara Stelingowska tanulmánya és egy általatok ismert fordító utószava az Irodalmi Szemle nyári duplaszámában. Budapesten az Írók Boltjában kapható.

Wreszcie jest – M. Komornicka / P. O. W. twórczość i wiersze, studium Barbary Stelingowskiej i tłumaczki Noémi Petneki , znajdują się w letnim podwójnym numerze „Przeglądu Literatury”. Dostępne w Budapeszcie w sklepie pisarzy.