„Xięga poezji idyllicznej” Marii Komornickiej opublikowana w całości!! Tom ukazał się dzięki staraniom i zaangażowaniu całego rodu Komornickich, który sfinansował publikację. „Xięga” została wydana w Warszawie, w drukarni KeraDruk, a wydawcą jest Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika.