Fundacja Dom Stanisława Wyspiańskiego – Szafirowa Pracownia

W dniu 22.07.2023 r. odbył się wernisaż malarstwa Katarzyny Zawieruchy w Pracowni Szafirowej Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Niektóre z obrazów Artystki inspirowane były poezją i posłużyły jednocześnie jako ilustracje wydanego tomu wierszy pt. „Xięga poezji idyllicznej” Marii Komornickiej / Piotra Odmieńca Własta – poetki młodopolskiej. Fragmenty poezji zinterpretowała aktorka Teatru im. Juliusza Słowackiego – Hanna Bieluszko. Wykład poprowadziła dr Barbara Stelingowska, znawczyni literatury przełomu wieków.

Zdjęcia: Filip Czaja